Onze organisatie

Bij CO2 kunnen ouders terecht die een scheiding meemaken en problemen ondervinden bij de omgangsregeling. Vaak ontstaan onbillijke regelingen waardoor een van beide ouders de kinderen nauwelijks kan zien en totaal geen inspraak heeft in hun opvoeding. Sinds decennia bestaan in dit land en elders bekende problemen van ouders die nauwelijks na de scheiding contact kunnen houden met hun kinderen, waar de omgangsregelingen uit de vonnissen of de akten van onderlinge toestemming niet gevolgd worden, waar ouderverstoting plaats vindt.

Een belangrijke reden is dat het gerecht vonnissen uitspreekt, waardoor de ene ouder in een dominerende machtspositie komt en die tegen de andere ouder gebruikt. “Verkeerde” advocaten zorgen ervoor dat er dikwijls een psychisch en juridisch gevecht ontstaat tussen de ouders en/of tussen de kinderen en een ouder.

CO2 staat voor Centrum ouders, maar ook voor CO-ouderschap. Omdat zowel een vader als een moeder gelijke rechten verdient! En een kind recht heeft op beide ouders.
CO2 is ook symbolisch omdat  CO en CO2 verstikkend werkt, net zoals een vechtscheiding, waar zowel de kinderen als de ouders onder lijden. CO2 is een vzw opgericht door vaders omdat er dringend een einde moet komen aan het onrecht en de gang van zaken bij justitie.

CO2 biedt
– juridisch advies
– advies en steun bij emotionele problemen die ontstaan door de situatie
– steun voor de kinderen die door de situatie vaak kampen met emotionele problemen

De organisatie zorgt voor bemiddeling: vaak kunnen problemen door een derde partij uitgeklaard worden en tot oplossingen worden gebracht, zo elke partij haar gezond verstand gebruikt. Zo kunnen gerechtelijke geschillen voorkomen worden of zonder de tussenkomst van een rechtbank worden opgelost.

We werken samen met de juiste advocaten, adviseurs en psychologen om correcte regelingen uit te werken en de betwistingen niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk is.

De discriminatie is een wereldwijd probleem.

 BELGIUM  USA  USA  BULGARIA  CANADA/USA

 

AUSTRALIA UK UK  NETHERLAND NETHERLAND
 

 

LUXEMBOURG SWISS ITALY GERMANY  WORLD