Afspraak Kabinet De Block & Vandeurzen

Afspraak Kabinet De Block & Vandeurzen

Centrum Ouders heeft eindelijk een afspraak bekomen op het kabinet van Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CD & V) en kabinet Maggie De Block (open-VLD – Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.) dit was op 02/07/2018.
Dit in verband met de problematische situaties bij scheidingen, beide kabinetten omdat de problematiek van vechtscheidingen een enorme impact heeft op de volksgezondheid. Ouders komen in depressies terecht, burn-out, ouderverstoting, financiele problemen, zelfdoding, familiedrama’s, enz… Dit kost miljarden aan de staat en zorgt voor ontwrichting bij de ouders en kinderen in de maatschappij. Kinderen krijgen leerproblemen, relatieproblemen, komen vaker in criminaliteit, enz… Ouders die presteren minder op het werk, verliezen hun job, zijn ongelukkig, enz…

Centrum Ouders heeft een voorstel waardoor scheidingen veel minder uitdraaien tot vechtscheidingen. Door de ervaringen die we hebben en de vele vonnissen kunnen we perfect de vinger op de pols leggen waar het fout gaat.
We bespraken de problemen en welke de oplossing zou zijn, namelijk dat de scheiding niet zou mogen plaatsvinden in de rechtbank. Zoals het nu gaat, beide ouders gaan uit elkaar, raadplegen een advocaat en deze haalt alle slechte zaken van de ex naar boven, vaak maakt men gebruik van regelrechte leugens. Men schildert de andere partij vaak af als een zeer slechte ouder.
Er worden dan ook tactische zaken gebruikt die ervoor zorgen dat de cliënt van de advocaat de meeste kans krijgt om te winnen. De rechter krijgt dan de conclusies, leest deze vluchtig door en op het proces krijgen de advocaten nog eens de kans om de tegenpartij zo slecht mogelijk af te schilderen.

De rechter die een goede juridische kennis heeft maar verder geen pedagogische of psychologische kennis heeft moet dan uitspreken.

Als de rechter zijn uitspraak totaal ongegrond is dan kan men enkel in beroep gaan, de rechter kan makkelijk met de natte vinger een vonnis uitspreken en men kan niets daartegen ondernemen. Enige mogelijkheid is dan opnieuw in de kosten komen voor advocaat en terug naar de rechtbank. Daar zitten dan enkele maanden tussen en is de oorlog meestal nog erger geworden.  Rechter in beroep zal in de meeste gevallen zijn collega niet tegenspreken, indien deze dan wel totaal andere uitspraak maakt dan kan het nog zijn dat de familierechter opnieuw daartussen komt en weer een andere uitspraak.
Hoe dan ook suggereert men dat men in het belang van het kind handelt, terwijl men niet eens naar het kind luisterde of zag. Rechters spreken uit aan de hand van “onderzoeken die aantonen dat…” maar beschikken niet over een volledige kennis. Ook zijn er nog persoonlijke meningen die van tel zijn. Men gooit met termen van “in het belang van het kind is het best dat…” dat zijn persoonlijke zaken. Een rechter is geen opperouder maar gedraagt zich wel zo.

Het voorstel van Centrum Ouders is om zo snel mogelijk na de relatiebreuk beide ouders een psycholoog te consulteren. De ouders moeten dan wisselen van psycholoog en beide psychologen moeten dan een rapport opmaken in welke mate beide ouders voldoen voor het ouderschap.
Door de gesprekken bij de psycholoog kunnen vaak leugens onderschept worden, welke momenteel in de rechtbank opgevangen worden als water in een hand.
De conclusie van de psychologen wordt dan geofficialiseerd door een notaris. Beide ouders dienen zich daar aan te houden, als het verkeerd gaat dan moet men direct ingrijpen. Doordat men nalatig is in het opvolgen escaleren zeer veel scheidingen en komt er zelden nog een wapenstilstand.

Op deze manier zullen personen met de juiste kennis een besluit maken over omgangsregeling van de kinderen, ze hebben voldoende feiten. De kost voor de ouders zal drastisch dalen, nu is de gangbare kost bij de advocaat gemiddeld 1000 €, er komen dan nog rechtbanken waardoor de kosten over de gehele looptijd oplopen tot soms 60.000 € en zelfs meer.
Als er partijdigheid is bij de psychologen dan kan men iets ondernemen, als rechters niet correct handelen dan kan men niets ondernemen wegens scheiding der machten. Men heeft inderdaad instanties zoals hoge raad voor justitie maar meeste mensen lopen daar meestal ook tegen een muur aan.

Volgens de kabinetten gaat dit niet, terwijl nergens in de wet staat dat men bij een scheiding zich bij een rechtbank moet wenden, men kan perfect een pilootproject starten en evalueren.
Er werd gesproken van oplossingen die ze hebben, instanties die tussenkomsten bieden enz… Welke zelden iets uithalen daar het probleem zich meestal voordoet in de rechtbank.
Zeker als men de ene ouder meer rechten geeft dan de andere dan is het zo goed als zeker dat daar problemen van komen. Er is machtsmisbruik, misbruik, pesterijen, enz…

Hier is het volledige dossier te lezen die bezorgd werd aan beide kabinetten.
http://centrumouders.be/wp-content/uploads/2018/07/KabinetCOMPLEET.pdf

De beide kabinetten hebben daar weinig gehoor naar, volgens hen moet het in de rechtbank gebeuren.

Over de auteur

CO2 administrator

Geef een reactie