Kinderhandel Jeugdzorg

Jeugdzorg in België: Kinderen worden onterecht uit huis geplaatst voor financieel gewin

Inleiding:

Jeugdzorg is bedoeld om kinderen te beschermen in schrijnende situaties. Maar wat als jeugdzorg juist het probleem wordt? In België wordt jeugdzorg steeds vaker ingeschakeld bij scheidingen. Jeugdzorgmedewerkers suggereren dan dat het voor het kind niet goed is om bij beide ouders te wonen, omdat er dan te veel stress is. Ze adviseren de jeugdrechter om de kinderen uit huis te plaatsen. De kinderen worden dan bij pleegouders geplaatst en de biologische ouders zijn hun kinderen kwijt.

Kinderen worden weggerukt uit de armen van hun ouders

Jeugdzorg krijgt geld voor elk kind dat ze uit huis plaatst

Jeugdzorg krijgt 65.000 euro per kind per jaar dat ze uit huis kunnen plaatsen. Dit is een grote financiële incentive om zoveel mogelijk kinderen uit huis te plaatsen.

Een schandaal dat niet langer kan duren

Jeugdzorgmedewerkers zijn niet altijd objectief

Jeugdzorgmedewerkers zijn mensen en mensen maken fouten. Het is niet ondenkbaar dat jeugdzorgmedewerkers soms te snel besluiten om een kind uit huis te plaatsen. Ze kunnen bijvoorbeeld beïnvloed worden door hun eigen persoonlijke overtuigingen of door de druk van hun werkgever.

Kinderen worden onterecht uit huis geplaatst

Er zijn steeds meer signalen dat kinderen onterecht uit huis worden geplaatst. Zo is er een onderzoek van de Universiteit Gent (zie voetnoot) dat uitwijst dat in 30% van de gevallen de beslissing om een kind uit huis te plaatsen niet in het belang van het kind is.

Jeugdzorg: een gevaar voor onze kinderen?

Conclusie:

Jeugdzorg is bedoeld om kinderen te beschermen, maar in België wordt jeugdzorg steeds vaker misbruikt. Kinderen worden onterecht uit huis geplaatst voor financieel gewin. Dit is een ernstig probleem dat moet worden aangepakt.

Jeugdzorg consulenten zijn wolven in schaapskleren

Parlementaire vraag nr.342 van 19 februari 2020:

Help ons deze kinderhandel te bestrijden
Klik hier

ONDERZOEK:
Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksgroep “Jeugd, Familie en Welzijn” van de Universiteit Gent. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift “Child & Family Social Work”.

In het onderzoek zijn de dossiers van 100 kinderen geanalyseerd die uit huis zijn geplaatst. De onderzoekers hebben gekeken naar de redenen voor de uithuisplaatsing, de betrokkenheid van jeugdzorgmedewerkers en de uitkomst van de uithuisplaatsing.

De onderzoekers hebben geconcludeerd dat in 30% van de gevallen de beslissing om een kind uit huis te plaatsen niet in het belang van het kind was. In deze gevallen was er geen sprake van kindermishandeling of verwaarlozing. De beslissing om het kind uit huis te plaatsen was gebaseerd op andere factoren, zoals de scheiding van de ouders of de financiële situatie van de ouders.

De onderzoekers hebben ook geconcludeerd dat jeugdzorgmedewerkers soms te snel besluiten om een kind uit huis te plaatsen. Dit kan te wijten zijn aan de druk van werkgevers of aan de eigen persoonlijke overtuigingen van jeugdzorgmedewerkers.

De onderzoekers bevelen aan om de criteria voor uithuisplaatsing te herzien. Ze bevelen ook aan om meer aandacht te besteden aan de rol van jeugdzorgmedewerkers in het besluitvormingsproces.

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden uit het onderzoek:

  • In één geval werd een kind uit huis geplaatst omdat de ouders in scheiding lagen. De ouders hadden een conflict over de omgangsregeling, maar er was geen sprake van kindermishandeling of verwaarlozing.
  • In een ander geval werd een kind uit huis geplaatst omdat de ouders schulden hadden. De ouders konden de huur niet meer betalen en de woning was in slechte staat. De onderzoekers vonden dat de ouders wel in staat waren om voor hun kind te zorgen, maar dat ze hulp nodig hadden om hun financiële situatie te verbeteren.

De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om te onthouden dat dit onderzoek alleen gebaseerd is op een kleine groep kinderen. Het is mogelijk dat de resultaten niet representatief zijn voor alle kinderen die uit huis worden geplaatst.

Studies uithuisplaatsingen:
TEGEN MIJN HART IN’ KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE BELEVING, ERVARING EN POSITIE VAN BIOLOGISCHE OUDERS BIJ UITHUISPLAATSING

“Je denkt altijd dat het jou niet zal overkomen…” Het belang van biologische ouders in pleegzorg