Doel

Huidig doel:

1468862279_11– Ouders die een onrechtvaardige uitspraak bekomen hebben, helpen om juridisch de juiste stappen te kunnen ondernemen. Hiervoor werken wij samen met advocaten die perfect op de hoogte zijn van de materie. Vaak komt een ouder terecht bij een advocaat die nauwelijke ervaring heeft in omgangsrecht OF bij advocaten die met opzet voor een vechtscheiding zorgen, waardoor een lange weg van onrechtvaardige uitspraken volgen en in veel gevallen de situatie enkel maar ERGER maakt

– Ouders bijstaan in de emotionele spiraal waar zij in terechtkomen. Sommige ouders hebben de juiste vrienden en familie die hen bijstaat maar sommige hebben dit helaas niet. In beide gevallen is het niet overbodig om psychologisch bijstand te krijgen waardoor men in de harde omstandigheden nuchter kan blijven nadenken.
De emotionele pijn zorgt vaak voor verkeerde stappen die ondernomen worden, zoals vb naar alcohol grijpen, agressief reageren naar de ex-partner toe, bedreigen, enz… Deze zaken zorgen er dan weer voor dat de situatie nog erger gaat worden en dat de tegenpartij dit dan nog tegen u gebruikt.

oudersklein– Bemiddelen: Vaak kunnen situaties uitgepraat worden door een derde partij. In veel gevallen wordt de tegenstrijdige ouder gemanipuleerd door hun advocaat en zorgt dit voor een strijd. Er is geen garantie dat dit lukt maar waar dit wel lukt daar kan een vechtscheiding voorkomen worden.

– Hulp voor kinderen die uiteindelijk het slachtoffer zijn door het geruzie tussen de ouders. Ouders horen de belangen van het kind voorop te stellen in plaats van elkaar het leven moeilijk te maken.Een kind kan erg lijden onder situaties waarbij ouders ruzie maken en ervaart pijn en gemis als het zowel de moeder of de vader moet missen (evenals een ouder zijn kind mist). Kinderen zijn kwetsbaar en in vele gevallen nog in ontwikkelingsfase waardoor er karakterstoornissen of hechtingsproblemen kunnen ontstaan. Hierbij verwijzen wij door naar kinderpsychologen die ervaren zijn hierin.

Ons doel naar de toekomst toe:

Rechters discrimineren vaak, terwijl er door de wet standaard regeling van co-verblijf is, gaan rechters vaak discriminerend te werk of door vooroordelen krijgen ouders niet dezelfde kansen.
Ons doel is om dit zoveel mogelijk aan te kaarten wijzigingen aan te brengen in de werking van het gerecht. Men is zich niet bewust welke ellende de onrechtvaardige uitspraken met zich meebrengen.

– Instanties die meewerken. Er zijn tal van instanties waar men terecht kan maar blijkt dat er weinig of geen hulp is, soms maken de instanties het zelfs erger. Sommige instanties maken winst door de vechtscheidingen en is het dus logisch dat zij averechts werken. Een vechtscheiding genereert inkomsten, ouders die overeenkomen niet.
Ons doel is deze instanties een stop toe te roepen, de doorverwijzingen van het gerecht naar deze instanties een halt toe te roepen, daar deze het enkel slechter maken.
Of zorgen dat deze instanties grondig gevolgd worden en dat men erop kan toezien dat ze eerlijk en correct werken.