Categorie Archief Acties

Dag Van De Sociale Rechtvaardigheid.

20 februari is de internationale dag van de rechtvaardigheid.
Op 19 februari 2021 hebben we aan verschillende rechtbanken een PASpop geplaatst (PAS= Parental Alienation Syndrome) . Dit om de aandacht te vragen voor de rechtvaardigheid in de rechtbanken m.b.t. familiezaken. O.a. dat vaders nog steeds gediscrimineerd worden.
Decennialang worden krijgen vaders slechts enkele dagen per maand bezoekrecht/omgangsrecht. Het woord op zichzelf is lijkt al dat een vader een misdadiger is. 61% de aanvragen voor gelijk gedeeld verblijf worden afgewezen door de rechter, dit met allerlei drogredenen. Alhoewel de grondwet de gelijkheid waarborgt van vrouwen en mannen EN dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet.
Er staat nergens dat er een uitzondering is voor ouders of een uitzondering als het om de verdeling van kinderen gaat.
Rechters discrimineren dus op basis van geslacht EN zijn partijdig, trekken partij voor de moeder. Dit is een rechtstreekse inbreuk op de grondwet en op de rechten van de mens. Men heeft immers recht op een eerlijk proces voorgezeten door een onpartijdige en onafhankelijke rechter.

"Art. 10 Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.
De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. 
Art. 11 Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden."

Deze actie ging door in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Italië en Zuid Afrika.


In België hebben we een bezoek gebracht aan het ministerie van justitie en ministerie van welzijn,
dit om een cadeau af te geven ter herinnering dat men dringend deze problemen dient aan te pakken en een begeleidend schrijven. Het cadeau was is een brievenhouder waar een gefrustreerde ouder op staat, deze is niet zeer zichtbaar, symbolisch omdat niemand ziet hoeveel leed er gaande is.
Op de achterkant staat verschillende zinnen dat de minister er attent moet op maken dat justitie barslecht werk levert, discrimineert en partijdig uitspreekt.
Schrijven aan ministerie justitie: klik hier voor pdf minister justitie
Schrijven aan ministerie welzijn: klik hier voor pdf minister welzijn

 

 

PERS

 

 

blauw hart kerstmanactie

Op 21 en 22 december stonden aan verschillende rechtbanken kerstmannen (vrouwen) en sinterklaas om aandacht te schenken aan ouderverstoting dit onder de naam blauw hart, Een blauw hart staat voor loyaliteit. De actie werd gevoerd in België, Luxemburg, Duitsland, Italië, Nederland en Zuid Afrika

Deze actie heeft de pers gehaald.

 

Optocht Dag Van De Rechten Van Het Kind

Dag van de rechten van het kind 20 november 2019.
Rechten van het kind worden geschonden in de rechtbank. Men hoort pas kinderen vanaf 12 jaar, in veel gevallen geeft men er geen belang aan.
Kinderen worden niet geloofd enz…

Dit is tegen de rechten van het kind en mensenrechten.
Pro deo advocaten die toegewezen worden aan de kinderen die vaak totaal niets weten over hun cliënt die ze verdedigen.

Het gaat enkel om makkelijk geld te verdienen. Jeugdzorg organisaties die kinderen onterecht uit huis plaatsen,
waar ze vergoedingen voor krijgen. Maw belangenvermengingen.
Duizenden kinderen die onterecht weggenomen werden van hun ouders. Een legale kinderhandel.

Jongerenwelzijn neemt onterecht kinderen weg van bij hun ouders

De instantie jongerenwelzijn komt tussen in gevallen waar problematische situaties zijn bij kinderen. Vaak is de tussenkomst nodig en belangrijk omdat inderdaad kinderen soms slecht behandeld worden thuis MAAR de instantie jongerenwelzijn neemt ook kinderen weg van bij de ouders ZONDER dat daar een verontrustende situatie is.
Aan de hand van verklaringen met halve waarheden worden dossiers opgesteld, door personen die niet eens daarvoor voldoende geschoold zijn, er worden psychologische profielen gemaakt van ouders en kind, door sociaal of maatschappelijk assistenten ipv psychologen, kinderpsychologen, enz.

TEKEN DE PETITIE HIER

Belangrijk de instantie jongerenwelzijn krijgt financiële middelen om een kind uit huis te plaatsen of onder toezicht te laten plaatsen. (30.000 euro per kind per jaar)

M.a.w. is hier sprake van belangenvermenging, een strafbare inbreuk volgens art. 245*
De consulenten maken een dossier op van de situatie waarin ze de ouders vaak op een zo slecht mogelijk manier profileren. De consulent is de adviseur van de jeugdrechter en adviseert vaak onterecht een uit huis plaatsing of een onder toezicht plaatsing. Deze laatste is dat het kind dient opgevolgd te worden, waar jongerenwelzijn ook geld voor krijgt.

Er zijn honderden gevallen van kinderen die weggetrokken werden van hun ouders, zonder enige reden, jongerenwelzijn brengt dit naar voor als ‘het kind zou stress kunnen ondervinden van de thuis situatie” “er is een gevaarlijke situatie” enz…
Zoals reeds vermeld er zijn inderdaad gevallen waar een uit huis plaatsing belangrijk is maar VEEL GEVALLEN IS HET TOTAAL NODELOOS.

De praktijken die jongerenwelzijn toepast zijn middeleeuws en mensonwaardig. Kinderen weghalen van bij hun ouders is een praktijk die door de ergste dictators werd toegepast. Daar was het om de mensen te breken, bij jongerenwelzijn is het om zichzelf te verrijken.

We merken zelfs van gevallen dat er “ergens een plaats vrij is” en dat jongerenwelzijn kost wat kost dan deze plaats wil invullen.
De pleegouders krijgen dagelijks een vergoeding van 20 euro per dag, vaak als zij een leuk en aangenaam kind krijgen die eigenlijk onterecht geplaatst werd, willen zij dan het kind graag houden en rapporteren zij op hun beurt valse informatie naar jongerenwelzijn, die op hun beurt zonder controle dit opneemt in hun rapport naar de rechter toe.

Dit is een legale vorm van kinderhandel gesubsidieerd door de overheid!

Veel kinderen komen hier ontwricht uit. Vaak dat ze van een goede voorbeeldige leerling terugvallen naar zeer slechte resultaten op school.

We vernamen zelfs van verschillende gevallen dat de kinderen van hoogbegaafd naar extreme slechte rapporten gingen. Erger nog er zijn gevallen dat de kinderen plots als “autistisch” worden beoordeeld door jongerenwelzijn.
Van dit laatste is de oorzaak dat voor kinderen met bijzondere zorg of handicap, dat deze kinderen meer opbrengen voor jongerenwelzijn.
Men creëert dus meer opbrengst voor de instantie. De evaluaties gebeuren zoals reeds vermeldt door werknemers die totaal geen psychologische achtergrond hebben.

Centrum ouders is een VZW die opkomt voor de rechten van gescheiden ouders en ijvert voor wettelijke aanpassingen en handelingen die momenteel gebruikelijk zijn.

We hebben reeds een voorstel ingediend bij de ministeries gezondheid en welzijn (De Block – Van Deurzen)
Met de petitie willen bekomen dat er een regeling getroffen wordt of controle komt op de jeugdzorg, jeugdzorg heeft tot hiertoe volledig alles in handen, waardoor misbruik op de loer ligt.

De bedoeling van jeugdzorg is zo goed mogelijk te begeleiden, zo goed mogelijke oplossingen aanbieden MAAR niet dat het een geldmachine is!

Discriminatie vaders in rechtbank

Centrum Ouders contacteerde nog eens verschillende media om de discriminatie en partijdigheid bij rechters onder de aandacht te brengen.

Het Magazine KNACK maakte hiervan een zeer goed artikel in Knack van 23 januari 2019.

 

Klacht Federale Ombudsman

Klacht gestuurd naar de federale ombudsman voor discriminatie van vaders op basis van geslacht. De rechters negeren de wettelijke bepaling voorrang co-ouderschap en wijzen dit af via drogredenen.
De redenen zijn niet voldoende gemotiveerd en zijn slechts een reden om de discriminatie te verschuilen.
Ook bij vakantieregeling is er pure vorm van discriminatie, vaders die nooit een eerste of laatste schooldag mogen meemaken. Dit is enkel gebaseerd op discriminatie van man t.o.v. vrouw. Dat kan men op geen enkele manier motiveren.

Document waarnaar we verwijzen in de klacht: klik hier

 

Afspraak Kabinet De Block & Vandeurzen

Centrum Ouders heeft eindelijk een afspraak bekomen op het kabinet van Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CD & V) en kabinet Maggie De Block (open-VLD – Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.) dit was op 02/07/2018.
Dit in verband met de problematische situaties bij scheidingen, beide kabinetten omdat de problematiek van vechtscheidingen een enorme impact heeft op de volksgezondheid. Ouders komen in depressies terecht, burn-out, ouderverstoting, financiele problemen, zelfdoding, familiedrama’s, enz… Dit kost miljarden aan de staat en zorgt voor ontwrichting bij de ouders en kinderen in de maatschappij. Kinderen krijgen leerproblemen, relatieproblemen, komen vaker in criminaliteit, enz… Ouders die presteren minder op het werk, verliezen hun job, zijn ongelukkig, enz…

Lees meer

Justitie kent de cijfers niet

In een parlementaire vraag werd aan Minister Geens gevraagd waarom hij geen antwoord gaf op het schrijven van Centrum Ouders. De vraag was een open brief waar we Minister Geens erop wijzen dat er een enorme discriminatie gaande is in de rechtbank op basis van geslacht. Vaders moeten vaak het onderspit delven.
Trouwens in het algemeen fietst hij rond de vragen als het over gelijk gedeeld co-ouderschap gaat.

Zijn antwoord was dat hij niet weet of de cijfers die we hebben correct zijn en dat het ministerie niet over cijfers beschikt, dat men om die reden niets kan doen.
Eigenlijk moeten ze dan zo snel mogelijk een onderzoek starten maar dat doen ze niet. Een discriminatie die al meer dan 40 jaar gaande is, waarvan ze nog steeds geen cijfers hebben.

Dagelijks schenden rechters de grondwet door vaders niet gelijke kansen te geven, ze niet als een volwaardige ouder beschouwen en behandelen.

Lees meer

Staatssecretaris Gelijke kansen weet dat er discriminatie is maar doen er niets aan

Diverse emails naar het kabinet van Zuhal Demir (N-VA) om hen op de hoogte te brengen dat er een serieuze discriminatie gaande is in de rechtbanken ivm omgangsregelingen.
Het kabinet heeft daar kennis van maar doet er niets aan. Ook kabinet van minister Homans (gelijke kansen) werd gecontacteerd (N-VA), deze blijken ook blind te blijven voor de discriminatie op basis van geslacht.
Blijkbaar hebben alle diensten kennis van de discriminatie maar sturen ze enkel de mensen door ipv het op te lossen.
Wat is de functie van staatssecretarie gelijke kansen als ze op de hoogte zijn dat er een discriminatie is maar er niets kunnen aan doen?
Omdat het rechters zijn mogen zij ongestoord discrimineren op basis van geslacht.
Dit is eigenlijk wat we horen bij de staatssecretaris. Onbegrijpelijk dat deze instanties oogluikend toezien dat de zowel de grondwet als de rechten van de mens geschonden worden en dat rechter niet onpartijdig zijn.

Lees meer

Intentieproces ministerie gelijke kansen

Vaders worden reeds decennia gediscrimineerd op basis van geslacht. Vandaar dat de wet 2006 gelijk gedeeld co-ouderschap bestaat, deze zegt dat de rechter voorrang dient te geven aan co-ouderschap, tenzij deze voldoende geargumenteerd dat de rechter anders besluit.

In theorie is dit ideaal want een vader is net zoals een moeder een evenwaardige ouder.
In de praktijk echter wordt deze wet vaak genegeerd, als de tegenpartij (meestal de moeder) niet akkoord gaat met co-ouderschap dan gebruikt de rechter allerhande argumenten om co-ouderschap niet toe te wijzen. De meest gebruikte zijn: kind is te jong, ouders communiceren niet goed met elkaar, afstand tussen beide woningen is te groot. Dit zijn de meest populaire redenen.

Lees meer