Intentieproces ministerie gelijke kansen

Intentieproces ministerie gelijke kansen

Vaders worden reeds decennia gediscrimineerd op basis van geslacht. Vandaar dat de wet 2006 gelijk gedeeld co-ouderschap bestaat, deze zegt dat de rechter voorrang dient te geven aan co-ouderschap, tenzij deze voldoende geargumenteerd dat de rechter anders besluit.

In theorie is dit ideaal want een vader is net zoals een moeder een evenwaardige ouder.
In de praktijk echter wordt deze wet vaak genegeerd, als de tegenpartij (meestal de moeder) niet akkoord gaat met co-ouderschap dan gebruikt de rechter allerhande argumenten om co-ouderschap niet toe te wijzen. De meest gebruikte zijn: kind is te jong, ouders communiceren niet goed met elkaar, afstand tussen beide woningen is te groot. Dit zijn de meest populaire redenen.


Er is echter geen enkel bewijs wat de leeftijd betreft, er zijn inderdaad onderzoeken die aantonen dat het voor een jong kind beter is dat het 1 vast hechtingsfiguur heeft maar er zijn onderzoeken die anders aantonen, dat kinderen meerdere hechtingsfiguren kunnen hebben.
Indien meerder hechtingsfiguren zo slecht zou zijn voor de kinderen dan zijn eigenlijk alle kinderen die opgevoed worden in een groot gezin in gevaar en lopen ze gevaar bij de verdere ontwikkeling.
Of bovenliggende argumenten wel of niet juist zijn ter zijde, wat dan wel opvalt is dat de kinderen het vaakst bij aan de moeder toegewezen worden. Dit gebeurt dus enkel op basis van geslacht, wat een pure vorm van discriminatie is.

Centrum Ouders heeft over de jaren verschillende cijfers die aantonen dat bij justitie gediscrimineerd wordt op basis van geslacht, wat totaal in strijd is met de wet gelijke kansen. (cijfers uit vonnissen, cijfers burgerlijke stand alleenstaande moeders vs vaders, cijfers DAVO, enz…)

Minister Homans (NVA) echter sluit de ogen, CO2 had reeds contact en ze slaan dit in de wind. Naar hun zeggen weten ze het niet (ze doen ook geen enkele moeite om dit te onderzoeken)
Zuhal demir, staatssecretaris werd hiervoor ook aangeschreven. Ook datzelfde kabinet (NVA) slaat dit in de wind.
Minister Koen Geens (CD&V), minister van justitie zegt geen cijfers te hebben en dus niet weten of er inderdaad discriminatie is. Wel zegt hij dat ze uitermate veel belang hechten aan elke vorm van discriminatie maar blijkbaar niet genoeg om daarvoor te onderzoeken, men laat het liever in het ongewisse. Dit voor een partij die het gezin voorop stelt, de christelijke waarden zijn ver zoek, zeer ver!!

CO2 heeft voor de 2e maal een subsidie aangevraagd om te onderzoeken in welke mate de discriminatie bestaat, zo alle partijen tenminste op de hoogte zijn en dan wel actie kunnen ondernemen. Voor de 2e maal wil men de subsidie niet toewijzen. Vooral bij de laatste regels rijzen vragen, men schrijft dat wij als centrum ouders “al het antwoord weten voordat het onderzoek gebeurd is” , een weigering op basis van intentieproces!


Uiteraard weten we dat er discriminatie is, vandaar dat er een onderzoek moet komen in welke mate, zo de betrokken diensten weten dat er discriminatie is. De discriminatie is strafbaar, het feit dat de rechters zo uitspreken, is er ook nog partijdigheid. Wat de eerste regel is dat een rechter zou moeten respecteren, een rechter dient onpartijdig te zijn.

Daaruit blijkt dat de instanties liever hebben dat de discriminatie verder gaat, het onderzoeken zou een relaas kunnen bieden. Hierbij worden grondwetten geschonden en inbreuk op de mensenrechten.

http://centrumouders.be/wp-content/uploads/2018/07/antwoord-subsidie24042018.pdf

 

Over de auteur

CO2 administrator

Geef een reactie