Dag Van De Sociale Rechtvaardigheid.

Dag Van De Sociale Rechtvaardigheid.

20 februari is de internationale dag van de rechtvaardigheid.
Op 19 februari 2021 hebben we aan verschillende rechtbanken een PASpop geplaatst (PAS= Parental Alienation Syndrome) . Dit om de aandacht te vragen voor de rechtvaardigheid in de rechtbanken m.b.t. familiezaken. O.a. dat vaders nog steeds gediscrimineerd worden.
Decennialang worden krijgen vaders slechts enkele dagen per maand bezoekrecht/omgangsrecht. Het woord op zichzelf is lijkt al dat een vader een misdadiger is. 61% de aanvragen voor gelijk gedeeld verblijf worden afgewezen door de rechter, dit met allerlei drogredenen. Alhoewel de grondwet de gelijkheid waarborgt van vrouwen en mannen EN dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet.
Er staat nergens dat er een uitzondering is voor ouders of een uitzondering als het om de verdeling van kinderen gaat.
Rechters discrimineren dus op basis van geslacht EN zijn partijdig, trekken partij voor de moeder. Dit is een rechtstreekse inbreuk op de grondwet en op de rechten van de mens. Men heeft immers recht op een eerlijk proces voorgezeten door een onpartijdige en onafhankelijke rechter.

"Art. 10 Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.
De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. 
Art. 11 Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden."

Deze actie ging door in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Italië en Zuid Afrika.


In België hebben we een bezoek gebracht aan het ministerie van justitie en ministerie van welzijn,
dit om een cadeau af te geven ter herinnering dat men dringend deze problemen dient aan te pakken en een begeleidend schrijven. Het cadeau was is een brievenhouder waar een gefrustreerde ouder op staat, deze is niet zeer zichtbaar, symbolisch omdat niemand ziet hoeveel leed er gaande is.
Op de achterkant staat verschillende zinnen dat de minister er attent moet op maken dat justitie barslecht werk levert, discrimineert en partijdig uitspreekt.
Schrijven aan ministerie justitie: klik hier voor pdf minister justitie
Schrijven aan ministerie welzijn: klik hier voor pdf minister welzijn

 

 

PERS

 

 

Over de auteur

CO2 administrator

1 reactie tot nu toe

David RamaekersGeplaatst op10:19 am - feb 26, 2021

Super laat dit het begin van het einde van dit tijdperk zijn , een beetje zoals het stemrecht voor vrouwen en nu het kinderrecht voor mannen , in godsnaam hoe dom kunnen simmige mensen eigenlijk zijn..

Geef een reactie