Klacht Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Klacht Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Door de onrechtvaardige uitspraken komen jaarlijks duizenden mensen terecht in burn-out’s en depressies. Ministerie werd daarop gewezen, zoals in de meeste gevallen verschuiven ze het probleem.

Volksgezondheid

Over de auteur

CO2 administrator

2 Reacties tot nu toe

Vandeputte Bart 21/06/1970Geplaatst op11:13 am - feb 3, 2023

Beste, het onrecht blijft bestaan, leugens worden door de rechtbank geloofd, zoals voorspeld door mijn (narcistische) ex die 26 jaar finnancieel en moreel misbruik maaktte van mijn liefde en vertrouwen en mij onder morele druk zette door, eens er kinderen waren, Wouter geboren 6 augustus 2002 en Amber 1 oktober 2006, te dreigen met een echtscheiding en het gebruik van leugens, als ik opmerkingen had over haar financieel en moreel wangedrag, met de opmerking, “ik zal zeggen dat jij agressief bent en geweld gebruikt, wie gaan ze geloven denk je?”. Ondertussen moest ik alleen instaan voor alle leningen en vaste kosten voor de woning, verzekeringen, energiefakturen, belastingen,… van het gezin…
Haar eigen inkomen/loon werd door haar als exlusief voor zichzelf gereserveerd op rekeningen op haar eigen naam, waar ik geen volmacht op had, (zij regelde alle financiele verrichtingen van mijn eenmanszaak en het gezin, terwijl we met gemeenschap van goederen getrouwd waren.
Toen ik in 2018 100% arbeidsongeschikt werd door het zwaar rug belastend werk als boomverzorger/ tuinaannemer en na een werkongeval tijdens het dynamisch afbreken van een boom een blijvend rugletsel opliep en ik na een jaar op invaliditeit werd geplaatst (juni2019) werd het onmogelijk voor mij om alles alleen te blijven betalen, daarop heeft ze mij op 23 oktober 2019 verlaten, na 23 jaar huwelijk en een relatie van 26,5 jaar.
We zijn ondertussen gescheiden, zij eist de helft van de woning en al de rest waarvoor ze nooit 1 euro hielp betalen van haar loon als manager in een bedrijf, een carière die ze kon opbouwen waarin ik haar altijd gesteund heb, door in te staan voor de kinderen door hen van iedere ochtend naar school te brengen en alle opvang bij haar steeds toenemende buitenlandse reizen… In het begin (vóór de scheiding) stemdde ze in met co ouderschap en een kinderrekening, ze heeft de bemiddelingsperiode aangewend om alle rekeningen, waarop ik geen volmacht had, te plunderen, de kinderrekening heeft ze ook misbruikt en leeggehaald, alle terugbetalingen van dokterskosten incl. tandarts kwamen op rekening op haar eigen naam in plaats van op de kinderrekening , ook de terugbetalingen van mijn doktersbezoeken, rugrevalidatie… tijdens het huwelijk kwamen op haar naam.
Ik vraag sinds het begin van de bemiddeling (november 2019) volledige inzage op alle verrichtingen en rekeningen die zij met haar rekeningen waarop ik geen volmacht en inzage kreeg (ook niet tijdens het huwelijk) maar kreeg dit na meer dan 3 jaar nog steeds niet.
ondertussen betaal ik alle leningen en kosten voor en van de enige (tevens ook gemeenschappelijke)eigendom verder alleen af.
De huurwaarde van de (gemeenschappelijke) eigendom werd ondertussen bepaald en is zo hoog ingeschat dat ik nog huur aan haar zal moeten bijbetalen bovennop de leninglast voor
de eigendom waarop ik blijf wonen en steeds alles alleen afbetaalde…
ondertussen werd omgangsrecht bepaald door de familierechtbank, pare weekends, die door haar bewust niet nageleefd worden, ik diende hiervoor klacht in, maar er gebeurde hiermee niks, eens mijn dochter 16 jaar geworden was (één dag na haar 16 de verjaardag) werd ik dan plots(meer dan een jaar na meerdere meldingen en klachten) gecontacteerd door de politie dat ik naar de familierechtbank kon stappen om daar een einde te laten aan stellen.
Wetende dat de (vrouwelijke) familierechter en vrouwelijke bijzitsters altijd de kant van de moeders kiezen en mijn dochter (vrijwillig) zouden kunnen laten kiezen nu ze zestien geworden was als ze dit wenstte,…nam ik geen verdere stappen meer.
mijn kinderen worden door hun moeder zodanig gemanipuleerd en omgekocht met alle mogelijke middelen, moreel onder druk gezet op haar narcistische manier, het is pijnlijk te zien hoe ze zichzelf niet meer zijn sedert de scheiding.
ondertussen eistte mijn ex vrouw onterechte alimentatie op, via advocate en deurwaarder liet ze integraal beslag leggen op mijn invaliditeitsuitkering, voor Wouter die ondertussen al sinds november 2020 niet meer echt studeert en niet voldoende studiepunten haaldde…
dat ik weigerde alimentatie te betalen zolang er geen inzage en rechtzetting/verrekening gedaan werd voor alle door haar onrechtmatige ontvreemdingen…
Bij de besprekingen bij de notaris betreft de vereffening verdeling, werd ik door de (vrouwelijke) notaris onder druk gezet door middel van dwingend geroep,” Je gaat dat hier nu ondertekenen” om de huurwaarde en waardebepaling van de woning te ondertekenen voor akkoord.
Ik vind dat het gerecht en heel het systeem mij niet correct en niet eerlijk behandeld, mijn belangen en ook die van de kinderen niet onpartijdig ter harte neemt en mij discrimineerd op alle vlak.

    CO2Geplaatst op1:45 pm - okt 3, 2023

    Dag Bart, Het is frustrerend te zien dat bijna alle vaders hetzelfde meemaken, dit is al decennialang gaande en blijft zo verder gaan. Het is uiteraard geen troost maar u bent niet de enige.
    Jammer dat zo weinig vanders van zich laten horen.

Geef een reactie