Colloquium Bxl Co-ouderschap 18/5/2017

Colloquium Bxl Co-ouderschap 18/5/2017

Op donderdag 18 mei 2017 is er een colloquium waarbij rechters, magistraten, advocaten, bemiddelaars, psychologen, sociale werkers, politie, enz… worden uitgenodigd waar gastsprekers zijn van binnen en buitenland. Waarbij de belangen van omgangsregeling uitvoerig wetenschappelijk uitgeklaard worden.

Uitnodiging is hier te downloaden, klik hier twoo

Aanwezigen/Gastsprekers
Dhr. Edward Kruk, geassocieerd Hoogleraar, Master of Social Work, Ph.D., School of Social Work, de Universiteit van British Columbia, CANADA

Dhr. Jani Turunen, Onderzoeker, Faculteit Sociologie, Stockholm University Demography Unit (SUDA) and Karlstad University, Centre for research on child and youth mental health, ZWEDEN

Mevr. Laura Merla, Sociologe, Hoogleraar Sociologie, Directeur van het interdisciplinair onderzoekscentrum voor de gezinnen en de sexualiteit (CIRFASE/IACCHOS), Université Catholique de Louvain (UCL), BELGIË

Mevr. Kim Bastaits, Sociologe, Lector & Senior Researcher PXL Social Work Research, PXL (Professionals & Excellence), University College Hasselt, BELGIË

Mevr. Sophie Vanassche, Sociologe, Onderzoeker, Hoogleraar « Bachelor in het onderwijs : Kleuteronderwijs », Artevelde Hogeschool, Gent, BELGIË

Dhr. Blaise Pierrehumbert, doctor. in de psychologie, oud-directeur van het onderzoekscentrum en Privaatdocent aan de Universiteit van Lausanne, ZWITSERLAND

Dr. Jean-Pierre Lebrun, psychiater, psychoanalist, BELGIË

Dr. Carine De Buck, kinderpsychiater, medisch directeur van het Centre Médical Pédiatrique “Clairs Vallons”, BELGIË

Mevr. Cécile Hayez, Rechter in de Familierechtbank bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, wetenschappelijk medewerker Université Libre de Bruxelles (ULB); BELGIË

Mevr. Solange Brat, Rechter in de Familierechtbank bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Lector Universiteit van Bergen, wetenschappelijk medewerker Université Libre de Bruxelles (ULB), BELGIË

Mr. Didier Pire, Advocaat, Lector Universiteit van Luik (ULg), BELGIË

Dhr. Christian Denoyelle, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, BELGIË

Dhr. Jacques Marquet, Sociologe, Hoogleraar Université Catholique de Louvain (UCL), lid van het interdisciplinair onderzoekscentrum voor de gezinnen en de sexualiteit (CIRFASE/IACCHOS), BELGIË

Dhr. Luc Hennart, Voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, BELGIË

HET GELIJKMATIG GEDEELD VERBLIJF
EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Al tientallen jaren, hebben veel onderzoekers uit verschillende disciplines actoren geraadpleegd, en de feiten, veronderstellingen, resultaten en tegenindicaties van het gedeeld verblijf in vraag gesteld, ver van de ruzies tussen stromingen en stellingoorlogen. Dit nieuw wetenschappelijk braakliggend terrein heeft zich eerst gekenmerkt door een grote diversiteit aan vragen, doelstellingen, instrumenten, steekproeven, … Om deze overvloed te begrijpen en er relevante en gevalideerde conclusies in te onderkennen hebben de wetenschappers zich gestort op meta-analyses van bestaande studies om te proberen zinvolle vergelijkingen te ontwikkelen door de onderzoeken onderling te vergelijken en de voorwaarden uit te werken voor een wetenschappelijke consensus met een verhoogde graad aan betrouwbaarheid. Het werk van Professor Edward Kruk en van Jani Turunen is gezaghebbend op het gebied van ouderschapsplanning, in het bijzonder op het vlak van het gelijkmatig gedeeld verblijf. Ook in België, dragen onderzoeksteams bij tot ons begrip over wat gezinnen bezighoudt; sommige zijn sinds 2008 betrokken bij longitudinale onderzoeken, andere staan aan het hoofd van een onderzoeksproject voor de komende vijf jaar.

Over de auteur

CO2 administrator

Geef een reactie