klacht

Er is geen twijfel mogelijk dat veel rechters in de familierechtbank partijdig zijn en discrimineren op basis van geslacht.
Nochtans moet een rechter onpartijdig zijn en zou deze daarvoor moeten bestraft worden. In de praktijk echter wordt zeer veel door de vingers gezien onder het mum “scheiding der machten”.
Er moet inderdaad een scheiding der machten zijn maar de scheiding der machten zorgt ervoor dat rechters ongestoord zich van alles kunnen veroorloven.
Op deze pagina geven we enkele zaken die dit aanvechten, wat u kan ondernemen en welke stappen u dient te nemen.

BELANGRIJK: Deze pagina wordt nog bijgewerkt, sla de link op en neem een kijkje over enkele dagen

Wanneer u merkt dat uw uitspraak niet correct is dan kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak, bij veel rechtbanken zal het beroep ook niet veel uitmaken, daar de rechter in beroep vaak het vonnis van de familierechter volgt. Dus zijn er andere acties nodig:

1) Klacht neerleggen bij de hoge raad justitie.

Hoge raad justitie is opgericht om erop toe te zien dat de rechtbank correct verloopt, het is hun taak uw klacht te onderzoeken al u vermoedens heeft van partijdigheid of incorrecte manier van handelen.

 

 

Hoe legt u klacht neer?
U moet dit schriftelijk doen, en een naam, een voornaam, een adres, een datum en een handtekening vermelden in uw brief. Uw klacht moet duidelijk geformuleerd zijn. Hoe duidelijker uw klacht, hoe sneller de Advies- en onderzoekscommissie erop kan reageren. Leg klaar en duidelijk uit wat er gebeurde, wat het vonnis van de rechter is en waarom u denkt dat de rechter niet correct heeft gehandeld. http://www.csj.be/nl/inhoud/klachten
In uw schrijven plaatst u centrum ouders in CC.
Stuur een kopij naar co2@centrumouders.be (gelieve eerst het antwoord af te wachten, maak een pdf van uw klacht EN van het antwoord, stuur dit naar ons toe

Waarom? Hoge raad justitie dient dit te onderzoeken en te handelen. Als wij de klachten kunnen verzamelen dan kunnen we aantonen dat het gaat om veel meer gevallen.
Dit kunnen wij ook doorgeven aan ministerie justitie enz…. ( UW GEGEVENS WORDEN UITGEWIST, betreft enkel bewijs van de klachten)
Wanneer genoeg ouders schrijven dan kan men de onrechtvaardigheid niet meer blijven negeren.

 

2) Volg onze facebookgroep 

www.facebook.com/vaderrechten

Hoe groter onze community wordt, hoe meer impact we hebben als ouders, zo blijft u op de hoogte van de acties die we voeren enz…

 

3) Donatie

Steun centrum ouders, hoe groter we kunnen worden, hoe meer slagkracht.  Hoe klein uw steun ook is, elke euro is helpt om meer te kunnen ondernemen.
https://centrumouders.be/doneren

 

4) Deel video’s

Wij maken verschillende video’s waar we de problematiek blootleggen, hoe meer de video’s gedeeld worden, hoe meer impact deze krijgen. Zo kan men niet meer blijven negeren dat er een probleem is bij de rechtbanken en de partijdigheid van rechters

Wanneer u video deelt dan ziet de maatschappij hoe het eraan toegaat, velen beseffen niet wat er gaande is.
De video’s die gedeeld worden kunnen meer en meer views krijgen en kan dit onrecht meer aandacht krijgen, het kan media bereiken. Hoe meer dit onder de aandacht komt, hoe minder dat rechters kunnen blijven discrimineren

Video discriminatie rechters familierechtbank: http://bit.ly/onrecht

Video alimentatie: https://youtu.be/uDn1Yqm1t9I

Video Co-ouderschap: https://youtu.be/EslDOA52MsA

Video vaderrechten: https://youtu.be/QhXhDMsLYpk

Video lied Ouderverstoting: https://youtu.be/630KsJj97SA
Deze video werd gemaakt door een papa die te maken heeft met ouderverstoting.